Project Vision Expertise Centrum

Kennisuitwisseling uitgangspunt van Vision Expertise Centrum

woensdag 24 mei 2006, door John van Uden
Marktgerichte taken, zakelijke dienstverlening, derde geldstroom, buitenschoolse bezigheden…  Allemaal benamingen voor de onderwijsactiviteiten die de verschillende Fontysinstituten ontwikkelen buiten hun reguliere onderwijsprogramma, maar juist bij de doorsnee Fontysmedewerker weinig bekend zijn. Een bijzonder innovatieve vorm van zakelijke dienstverlening is het Vision Expertise Centrum.
20060524_JvU_Ricardo Abdoel
In een handvol kernachtige bewoordingen weet Ricardo Abdoel, programmaleider van het RAAK-subsidieprogramma voor Vision,  te schetsen wat Vision nu eigenlijk inhoudt. ‘Het gaat om toegepaste detectie’, legt hij uit. ‘Een techniek die het ontvangen, opslaan, bewerken en weergeven van beeldinformatie bevat. De toepassing ervan kan leiden tot efficiënter en foutloos opereren in een technische omgeving.’ Het Vision Expertise Centrum (VEC) is dan ook een krachtenbundeling van de technische Fontysopleidingen: Werktuigbouwkunde, Toegepaste Natuurwetenschappen,  Elektrotechniek en Informatica.
Forse investeringen
De oprichting van VEC – en de inrichting van het bijbehorende lab – kwam medio 2005 tot stand op initiatief van de toenmalige lector Mechatronica, ir. H. van Logten. Kort daarna kreeg het initiatief een stevige impuls als gevolg van het project RAAK (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie). ‘Dit project van het Ministerie van OC&W heeft als doel onderwijs en mkb dichter bij elkaar te brengen’, aldus Abdoel. ‘Een jaar lang subsidieert RAAK onze inspanningen. Daarna moeten we onszelf kunnen bedruipen. Het is daarom nu zaak mkb-bedrijven hiervoor te interesseren.’ Het mkb maakt tot nu toe weinig gebruik van Vision-toepassingen, omdat die veelal gepaard gingen met forse investeringen en kostbare apparatuur. ‘Alleen grote, internationaal opererende bedrijven durfden dat aan’, zegt Abdoel. ‘Maar de afgelopen jaren zijn Vision-tools flink goedkoper geworden. Daarnaast wordt, vanuit economisch oogpunt, innovatie steeds belangrijker. De traditionele productie verdwijnt steeds meer uit beeld. Ofwel naar landen met goedkope arbeidskrachten ofwel door deze te automatiseren. Vision kan hierin een bepalende rol spelen. Denk aan de lakspuiterijen van autofabrikanten, waarbij zowel het spuitwerk als de controle ervan kan worden uitgevoerd met behulp van Vision-toepassingen, die zonder tussenkomst van menselijke krachten zorgen voor optimalisering van het productieproces.’
Geen concurrent
Nadrukkelijk stelt Abdoel dat VEC geenszins de ambitie heeft om concurrent of productleverancier te worden. ‘Het gaat ons om kennisuitwisseling’, stelt hij. ‘Binnen VEC bundelen we kennis en expertise van de verschillende disciplines van Fontys Techniek. Samenwerking binnen innovatieve projecten is noodzakelijk. Evenals de koppeling met het regulier onderwijs, een belangrijke doelstelling voor Fontys. Zo worden studenten ingezet bij de uitvoering van projecten.’RAAK stelt een aantal randvoorwaarden aan de toekenning van het subsidiegeld van in totaal 180.000 euro. In de projectperiode tussen januari 2006 en januari 2007 moet het aantal leden (meewerkende mkb-bedrijven) groeien van de huidige zes naar 12 tot 15. Abdoel is optimistisch over deze beoogde groei. ‘Onder de leden moet ook tenminste een brancheorganisatie zijn’, legt hij uit. ‘We zijn trots om te kunnen samenwerken met GTA/Vision en Syntens Eindhoven. Maar ook Philips is een enthousiaste partner bij de uitvoering van projecten.’VEC moet uitgroeien tot een zelfstandig Fontysonderdeel, dat opereert onder de vlag van de technische opleidingen. Abdoel, van oorsprong docent en accountmanager bij Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde, ziet daar wel toekomst in: ‘Onze activiteiten sluiten prima aan bij de actuele Fontys speerpunten automotive, nanotechnologie en medical & care.’
Symposium
Er zijn al zo’n veertig bedrijven actief betrokken. Deze bedrijven (en nog eenzelfde aantal andere partijen) werden uitgenodigd voor een kennismakingssymposium dat plaatsvond op 18 mei jongstleden in de laboratoria van VEC en Mechatronica in het Eindhovense Fontysgebouw R1. Met lezingen en demo-opstellingen werd daar duidelijk gemaakt voor welke toepassingen Vision kan worden ingezet. ‘Hoewel de opkomst een tikje lager bleek dan verwacht, was het toch een vruchtbare, leerzame en geslaagde bijeenkomst, die voor de bezoekers zeer verhelderend werkte’, aldus een tevreden Abdoel.

Rafdari

Always seeking for adventure.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.