SIA conferentie Zwaartepunten

SIA heeft een arrangement ontwikkeld dat hogescholen ondersteunt bij de vormgeving van inhoudelijke zwaartepunten. Uitgangspunt bij de vormgeving van het arrangement is de gedachte dat kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en aan het opleiden voor die beroepspraktijk.

SIA zwaartepunten in beeld

Met inhoudelijke zwaartepunten sluiten hogescholen aan op regionale, economische en maatschappelijke sterktes. Een zwaartepunt is te omschrijven als een vraaggestuurde bundeling van initiatieven, gericht op het ontwikkelen van talent en praktijkgericht onderzoek en heeft als doel de beroepspraktijk duurzaam met het onderzoek te verbinden. In verschillende mate hebben ze het karakter van publiek-private samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden dragen bij aan de innovatie en groei in het mkb en de verdere professionalisering van de publieke sector en de versterking van de kennisketen. Inmiddels zijn er 53 zwaartepunten die gebruik maken van het ondersteuningsarrangement.

Download the document here zwaartepunten-in-beeld

Rafdari

Always seeking for adventure.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.